Chłop of Gąsacki – feat. Stanisław Witkowski

CD Dansing (2015)